FAQ

Vanliga frågor och raka svar från Olof och Roland.

Vad är ett Eliansföretag?

I detta affärskoncept är varje enhet en egenföretagare. Du jobbar tillsammans med oss under samma varumärke med samma övergripande mål. Elians är ett registrerat varumärke. Här drar vi nytta av den drivkraft som finns hos dig som egenföretagare kombinerat med de stordriftsfördelar som en koncern har.

 

Vem kan starta ett Eliansföretag?

Konceptet är i första hand gjort för dig som är auktoriserad elinstallatör.  Du är kanske anställd på ett företag idag, men drömmer om att starta eget.

Saknas auktorisation så finns möjlighet att gå Elians introduktionsprogram för elmontörer som leder till auktorisation. Kravet är då godkänd grundutbildning samt tre års yrkeserfarenhet.

Har du ett befintligt elföretag idag och står inför ett generationsskifte eller bara vill ha hjälp att utvecklas är Elians ett bra alternativ.

 

Hur startar man ett Eliansföretag?

För att bli ett Eliansföretag så görs en intresseanmälan. Därefter sker en urvalsprocess.

Du som sedan skall starta börjar med att gå Elians startprogram. Det innehåller bland annat utbildning utifrån handboken, driftsättning av systemen och upprättande av sälj och marknadsstrategier. Du får också hjälp med regisrering av ditt företag. Ett Eliansföretag drivs alltid i aktiebolagsform.

 

Hur lång tid tar det att komma igång?

Tiden för att komma igång varierar beroende på att förutsättningarna ser lite olika ut för varje enskild företagare. Normalt tar det 1–3 månader. Effektiv tid är ungefär två veckor. Fem dagar på plats vid Elians Group och cirka fem dagars eget arbete på hemmaplan. Saknar du auktarisation tar starten lite längre. Startprogrammet är gjort så att man kan ha ett heltids jobb samtidigt.

 

Vad ingår?

Du får hjälp med att få allt nödvändigt på plats inför den första verksamhetsdagen. I detta ingår även mycket förmånliga avtal med leverantörer. Du får hjälp med att ansöka till elsäkerhetsverket och upprätta egenkontrollprogram. I denna fas implementerar vi varumärket och lägger grunden för försäljning och marknadsstrategier.

Du använder Elians utprovade metoder för hur man systematiskt jobbar med kundnöjdhet, försäljning, marknadsföring och en ledarskapsmodell som ger ökad trivsel samt ger varje individ möjlighet att prestera på topp. Du har tillgång till teknisk support och coachning i affärsutveckling.

 

Vad tjänar jag på att vara Eliansföretagare?

Som Eliansföretagare jobbar Du smartare, använder din tid till att driva affärerna framåt. Du för även tillgång till varumärket som hela tiden blir allt starkare.

Det som gör ett Eliansföretag så lönsamt är de fyra arbetsområdena:

  • Ledarskap
  • Kundvården
  • Försäljning
  • Strukturerat företagande

Genom gemensam marknadsföring, förmånligare inköpsavtal och färre kvalitetsbrister får du även minskad kostnad.

Elians Gotland som arbetat enligt konceptet ökade sin försäljning med i genomsnitt 30,1% per år de tio första åren.

 

Vad gör Elians Group mer?

Elians Group har en utbildningsavdelning, Elians akademin, som tar fram företagsspecifika utbildningar.

Produktutveckling är en annan uppgift som ligger på Elians Group. Det kan både röra teknik men också framtagning av affärskonceptet som gynnar merförsäljning eller rikstäckande kundavtal.

Elians Group tillhandahåller även konsulttjänster som franchisetagaren kan sälja till sina kunder. Förmedling av personal och kompetens mellan enheter kan också ordnas.

Annonser